dcypher op HBO Jaarcongres VH 2016: Grenzeloos opleiden

15 april 2016

Op donderdag 21 april 2016  vindt - voor de twaalfde keer - het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen plaats. Het congres wordt deze keer in Rotterdam gehouden, in het WTC, een locatie die mooi aansluit bij het internationale thema van dit jaar: Grenze(n)loos opleiden. Diversiteit en mondialisering in het hbo.

dcypher is op het jaarcongres aanwezig met een stand op de informatiemarkt 

dcypher zorgt voor (bottom-up) agendering en coördinatie van (wetenschappelijk en praktijk gericht) cybersecurity onderzoek en - hoger onderwijs. Dat wil zeggen dat onderzoeks- en onderwijsagenda’s tot stand komen na brede raadpleging van het veld (kennis-en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden). Tijdens het congres zal dcypher stand bezoekers informeren over een pilot die, gebruikmakend van het eCF, inzicht moet verschaffen in hoeverre HBO cyber security curricula aansluiten op dit framework. De pilot wordt mogelijk uitgebreid naar meerdere HBO-instellingen en is input voor een te ontwikkelen Nationale Cyber Security Education Agenda (NSCEA). 

Meer informatie over het jaarcongres

http://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/bijeenkomsten/grenze-n-loos-opleiden-diversiteit-en-mondialisering-in-het-hbo-jaarcongres-vh-2016