dcypher Symposium 2019 (dSymp2019)

03-12-2019

dSymposium
dcypher Symposium 2019
#dSymp

Registreer hier

Geïnteresseerd in of betrokken bij onderzoek, ontwikkeling, innovatie en / of (hoger) onderwijs op het gebied van cyberveiligheid? Kom en neem deel aan de tweede editie van het dcypher Symposium op 3 december in Media Plaza Utrecht. Er is veel te leren, te bespreken en uit te wisselen over cybersecurity onderzoek, innovatie en hoger onderwijs.

Wij geloven dat netwerken essentieel is dus zullen er veel mogelijkheden zijn om sprekers en deelnemers te ontmoeten. Ons evenement is een ontmoetingsplaats voor cybersecurity docenten en studenten, voor voormalige, huidige en mogelijk toekomstige uitvoerders van cybersecurity onderzoeksprojecten, voor publieke en private onderzoekspartners, voor bedrijven die behoefte hebben aan cyberbeveiligingsprofessionals, voor potentiële profit- en non-profit gebruikers van onderzoek resultaten, beleidsmakers en ethische hackers.

Laat cybersecurity oplossingen zien die in samenwerking zijn bereikt. Deelnemers krijgen een indruk van de resultaten van nog lopende of onlangs afgeronde onderzoeksprojecten (middelgroot -SBIR en meerjarig PhD en postdoc onderzoek), zowel nationaal als internationaal. Oplossingen voor het overbruggen van hiaten tussen cybersecurity curricula voor het hoger onderwijs en eisen van de arbeidsmarkt zullen worden geadresseerd. Het delen van ideeën zal worden aangemoedigd, b.v. door de uitdagingen te bespreken in de vertaling van onderzoeksoutput in innovatieve oplossingen, hoe cybersecurity een sterk punt van onze infrastructuur kan worden, hoe doorstroom tussen hoger en academisch onderwijs in cyberbeveiliging kan worden verbeterd, etc. We bieden een podium voor cybersecurity R & D- en onderwijsprojecten, recentelijk afgerond of in uitvoering. Er is ook een expositie van nieuwe cyberbeveiligingsoplossingen gepland. 

Meer informatie volgt!

Registreer hier

Dit symposium wordt georganiseerd door dcypher in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RvO), het Nationaal Cyber Security Centre (NCSC) en Regieorgaan SIA (NPRO-SIA)