De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur

3 juli 2019

Universiteiten, hogescholen, KNAW- en NWO-instituten, TO2-instellingen en rijkskennisinstellingen krijgen steeds meer te maken met kennis die mogelijk militaire toepassingen kent en raakt aan onze nationale veiligheid. Het Rathenau Instituut heeft in kaart gebracht wat de belangrijkste gevolgen hiervan zijn en zouden moeten zijn voor de betrokken instellingen. Hoe geven ze op een verantwoorde manier vorm aan onderzoek dat bedoeld en onbedoeld raakt aan defensie en veiligheid?

Nieuwsbericht Rathenau Instituut
Rapport Rathenau Instituut (pdf)