De grote beleidsvraagstukken rondom technologie die in 2018 belangrijk werden

24 december 2018

Een artikel van de Canadese denktank CIGI (Centre for International Governance Innovation) kijkt terug op 2018. Het laat nog eens zien dat afgelopen jaar een serie incidenten, discussies en maatregelen heeft geleid tot volledig nieuwe visies op het aansturen van technologische ontwikkelingen, zowel bij overheden als grote bedrijven.

Artikel CIGI