De nieuwe Pioniers SIDN fonds zijn weer bekend!

21 november 2018

Uit de tweede call van SIDN fonds in 2018 zijn acht Pioniers projecten gehonoreerd. Met steun van SIDN fonds gaan zes van deze projecten aan de slag binnen ons jaarthema Responsible AI. Denk hierbij aan onderwerpen als veiligheid, controleerbaarheid en transparantie van AI, maar ook de inzet binnen onderwijs, journalistiek, zorg en thuis.  De selectie van de grotere projecten uit deze call is nog in volle gang, het streven is de uitslag van deze Potential projecten voor het einde van het jaar bekend te maken! 


    #01  Hoe test je of een algoritme ook een beetje moreel is?

De veiligheid en controleerbaarheid van artificiële intelligentie (AI) wordt steeds belangrijker. Maar hoe test je AI algoritmes op veiligheid en controleerbaarheid? Dit project ontwikkelt een benchmark op basis van een SuperMario omgeving. Een zelflerende Mario komt in verschillende levels veiligheidsproblemen tegen, aan de hand waarvan AI algoritmes langs de meetlat van veiligheid en controleerbaarheid worden gelegd. Ontwikkelaars kunnen zo testen of hun Mario niet alleen Super maar ook Moreel is. Door een omgeving te creëren waar AI algoritmen getest worden, draagt het project ook bij aan een gerichtere discussie over wat veilige en controleerbare AI algoritmen zijn.   
Project: Morele Mario 
Aanvrager: Jacqueline Heinerman


    #02  Diversiteit versus de jacht op clicks

Onze online mediaconsumptie wordt volledig gestuurd door algoritmes. De jacht op clicks maakt het voor de lezer steeds moeilijker om een divers beeld te krijgen. ‘Bursting The Bubble’ is een verkenning naar de positionering van onze nieuwscultuur: Hoe wordt het nieuws belicht in verschillende media? Waar bevindt nieuws zich in het politieke en emotionele spectrum? Wat is het meest genuanceerde medium? Met behulp van artificiële intelligentie (AI) brengen de initiatiefnemers van dit project tekst- en beeldpublicaties van 50 mediakanalen in kaart, waardoor het publicatie-gedrag van de pers zichtbaar wordt. Uiteindelijk doel is een tool om artikelen en beeldmateriaal over actuele journalistieke thema’s vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. 
Project: Bursting the Bubble 
Aanvrager: ACED 


    #03  Spelenderwijs kennis maken met AI? Train je eigen robotjes!

Dat artificiële intelligentie (AI) niet meer weg is te denken, is inmiddels duidelijk. Hoe bereiden we de komende generatie hier op voor? BotsUp is een online game waarmee kinderen intuïtief kennis maken met AI. In de game trainen ze robots met zelflerende algoritmen om taken uit te voeren en krijgen ze een idee van wat zelflerende algoritmen kunnen en wat niet. Op deze manier maken ze op een speelse manier kennis met de werkzaamheden van een data scientist. De getrainde robots worden bovendien gedeeld met andere spelers, waardoor het belang van open kennisuitwisseling zichtbaar wordt. 
Project: BotsUp 
Aanvrager: Jan Bijster 


    #04  Inzicht in de black box die AI heet

Op basis van artificiële intelligentie (AI) worden steeds meer beslissingen genomen, ook zeer ingrijpende beslissingen zoals wel of geen hypotheekverstrekking bijvoorbeeld. De complexe technologie heeft veel weg van een ‘black box’. Voor het vertrouwen van de eindgebruiker is transparantie echter essentieel. Maar hoe kunnen organisaties hun AI processen inzichtelijk maken? Met dit project wordt onderzocht of het mogelijk is om door middel van interactieve datavisualisatie te laten zien hoe AI wordt gebruikt. Insteek is het complete proces in kaart te brengen, van brondata, training en werking van de AI, tot de interpretatie van de uitkomsten.  
Project: Transparent AI 
Aanvrager: CLEVERFRANKE 


    #05  AI Barbie als ideale rolmodel?

Welke rol willen we artificiële intelligentie (AI) laten innemen in onze gezinnen, in de opvoeding van kinderen? Uit onderzoek blijkt dat slim speelgoed de morele keuzes van kinderen beter kan beïnvloeden dan mensen dat kunnen. Dit biedt aanleiding om kritisch te kijken naar de rol van AI in de relatie tussen ouders en kinderen. In ‘AI AI Barbie’ worden tijdens een mini AI-hackathon samen met ouders, kinderen en experts nieuwe kaders voor verantwoord gebruik van AI in speelgoed opgesteld. Aan de hand van de ontwikkelde prototypes worden de morele consequenties bespreekbaar gemaakt. De uitdaging: maak van Barbie het ideale rolmodel voor je kind! 
Project: AI AI Barbie 
Aanvrager: Waag / Medialab SETUP i.s.m. Stefania Druga (MIT) 


    #06  Wie kijkt mee in het EPD?

In een zorginstelling waar duizenden patiënten jaarlijks contact hebben met honderden tot duizenden zorgverleners, is het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) hét verbindend element. Maar wat als zo’n dossier onnodig of zelfs onterecht wordt bekeken, door een zorgverlener die niets met de behandeling te maken heeft? Helaas komt dit nog te vaak voor, blijkt uit de media. Het vinden van deze onrechtmatige raadplegingen tussen de vele valide handelingen, is zoeken naar een speld in een hooiberg. Dit project bouwt een Proof of Concept, waarbij met behulp van artificiële intelligentie (AI) verdachte handelingen gevonden worden, zodat gegevens van patiënten beter beschermd zijn! 
Project: Verdachte EPD bewerkingen 
Aanvrager: Breen.ai 


    #07  Van hoogbegaafde leerling naar drop-out?!

Schoolverzuim is een probleem onder hoogbegaafde leerlingen. Het bieden van passende ondersteuning is niet eenvoudig, waardoor het risico dat deze leerlingen afhaken groter wordt. Dit project wil hoogbegaafde leerlingen en hun ouders met een hulpvraag sneller in contact te brengen met experts, lotgenoten of ervaringsdeskundigen. Met ConnectMe bouwen ze een prototype dat met behulp van Graph database technologie verbanden legt tussen profielen van hoogbegaafden, die er ogenschijnlijk niet zijn. Zo kunnen waardevolle relaties worden gelegd, zonder een heel dossier te overleggen. Deelnemers bepalen zelf welke data wordt gedeeld.  
Project: ConnectMe  
Aanvrager: Webtic 


    #08  Heb jij ook te veel wachtwoorden?

Inloggen met een wachtwoord vormt al jarenlang een veiligheidsrisico; gebruikers zijn onzorgvuldig, gebruiken steeds hetzelfde wachtwoord of kiezen te simpele wachtwoorden. Dit kan worden opgelost met behulp van je smartphone, door in te loggen met je Touch ID. Op deze manier maak je gebruik van biometrie, wat per definitie veiliger is dan inloggen met een wachtwoord. Inloggen met biometrie gebeurt nu veelal via een derde partij. Met dit project ontwikkelt Rsquare een open source plug in app, waarbij er via encryptie in combinatie met DNSSEC voor wordt gezorgd dat alles veilig gebeurt en zonder dat een derde partij kan meekijken of login gegevens kan bewaren.   
Project: Touch ID  
Aanvrager: Rsquare
 

Bron: https://www.sidnfonds.nl/nieuws/