De rol van Europa in het technologische ecosysteem van drones

15 oktober 2019

Drones zijn een belangrijke nieuwe, mogelijk zelfs disruptieve technologie. Europa heeft inmiddels duidelijke veiligheidseisen gesteld aan het gebruik, maar er resten nog belangrijke onderwerpen die geregeld moeten worden. Dan gaat het met name om het reguleren van het civiel-militaire gebruik van drones (‘dual use’) en het opbouwen van publiek vertrouwen in de technologie en de regulering ervan, aldus een rapport van de European Parliamentary Research Service (EPRS).

Rapport EPRS (pdf)