De rol van onderzoek en innovatie in het Europese herstelplan

5 juni 2020

Op 27 mei presenteerde de Europese Commissie (EC) haar voorstel voor een ambitieus economisch herstelplan. Om ervoor te zorgen dat het herstel gelijk verdeeld over Europa, “inclusief” en eerlijk verloopt, werd een nieuw herstelinstrument aangekondigd met een budget van 750 miljard euro: ‘Next Generation EU’. Uit dit instrument is een verhoging van de Horizon Europe-begroting voorzien van 13,5 miljard euro, speciaal voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten op het gebied van gezondheid en klimaat. Naar nu blijkt maakt dit bedrag onderdeel uit van de voorgestelde 94,4 miljard euro uit het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Artikels van Science|Business en Neth-ER (1) schetsen de verwarring en hoe de plannen wel in elkaar zitten. De universitaire organisaties EUA, LERU, The Guild en de Coimbra Group willen meer duidelijkheid van de EC, maar zijn ook teleurgesteld over de voorstellen die er nu liggen. Een tweede artikel van Neth-ER (2) geeft een overzicht van de reacties. Het budget dat alle partijen noodzakelijk achten voor behoud van de Europese concurrentiepositie en het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen, 120 miljard euro, wordt sowieso niet gehaald. Ze zijn trouwens ook niet erg te spreken over de geringe budgetstijging van het programma Erasmus+. Een rapport van het Live Long Learning Platform (LLLP) zet, op basis van onderzoek naar het effect van het huidige Erasmus+-programma, uiteen waarom een substantiële budgetverhoging zo belangrijk is. Daarnaast onderstreept de organisatie dat sociale inclusie en duurzaamheid de centrale thema’s voor het nieuwe programma moeten worden.

Beleidsbrief EC
Factsheet EC (pdf)
Artikel Science|Business
Artikel Neth-ER – 1 
Artikel Neth-ER – 2 
Reactie EUA
Reactie LERU
Reactie The Guild
Reactie Coimbra Group
Nieuwsbericht LLLP
Rapport LLLP (pdf)