De toekomst van onderzoek en onderwijs is interdisciplinair

1 februari 2018

In een wereld waarin interdisciplinaire vraagstukken en interdisciplinaire samenwerking steeds belangrijker worden, leidt de oude academische structuur van universiteiten met faculteiten, subfaculteiten, departementen, instituten en vakgroepen tot belemmeringen. De Universiteit van Bradford zet daarom haar hele organisatie op de kop. Ze gaat al het onderzoek, en daarmee ook het onderwijs, clusteren rondom interdisciplinaire onderzoekscentra, aldus een artikel van The Guardian. Neth-ER meldt dat een groep van partijen uit de sociale en geesteswetenschappen (SSH) er bij de Europese Commissie op aandringt dat KP9 een multidisciplinaire opzet krijgt.

Artikel The Guardian - Higher Education Network
Artikel Neth-ER
Gezamenlijke verklaring SSH (pdf)