Deadline indienen proposal bij NWO voor NWA Call Cybersecurity is verschoven

21 februari 2020

De Nationale Wetenschapsagenda Call – Thema: Cybersecurity - naar een veilig en betrouwbaar digitaal domeinll is gericht op Governance en Cybersecurity. Nadrukkelijk willen wij u er op attenderen dat de deadline voor het indienen van proposals is verschoven is naar 19 mei om 14:00.  

Samenwerkende onderzoekers uit het Sociaal en Geesteswetenschappelijk onderzoeksdomein en het domein van Exacte en Natuurwetenschappen en Technische en Toegepaste wetenschappen worden uitgenodigd om aanvragen in te dienen.

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt meer dan acht miljoen euro beschikbaar voor ‘Cybersecurity – naar een veilig en betrouwbaar domein’. Deze call roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen op tot het deelnemen aan onderzoeks- en implementatieprojecten rond cybersecurity en governance en cybersecurity, governance en cryptologie. Een bijzonder aspect aan de call is dat de te vormen consortia interdisciplinair en kennisketenbreed dienen te zijn. Het is mogelijk een aanvraag in te dienen zonder co- financiering. Er is geen sprake van een fase van vooraanmeldingen. De thema’s en opzet van de call bieden ruimte aan een zeer divers scala van mogelijk onderzoek op het snijvlak van cybersecurity en governance.

Specifieke aandacht gaat uit naar talentontwikkeling waarbij nadrukkelijk de mogelijkheid bestaat talent uit het maatschappelijk veld aan te trekken voor promotieonderzoek.

De call streeft naar het vinden van antwoorden op vragen over verantwoordelijkheden en handelingsperspectieven in het digitaal domein voor overheden, instellingen, bedrijven en burgers. Ook de manier waarop en de voorwaarden waaronder informatie veilig en vertrouwd kan worden gedeeld komt hierbij aan bod. Het onderzoek naar de bestuurlijke aspecten van cybersecurity richt zich op de hele keten, alle domeinen, vitale infrastructuren en aansprakelijkheidsregimes. Denk daarbij aan onderzoek naar wet- en regelgeving, naar (internationale) standaarden en normen ten behoeve van een veiliger cyberspace. Ook ‘privacy by design’ en veiligheid, governance-structuren, vaardigheid en veilig gedrag door burgers in cyberspace en publiek-private samenwerking vallen nadrukkelijk binnen de kaders. Daarnaast is het mogelijk het voorgestelde onderzoek alleen te richten op governance en cryptologie.

 

Op de NWO website is meer informatie over het indienen van een aanvraag, klik hier.

Om de volledige Call for Proposals te lezen klik hier (opent als PDF)