Deeltijd bachelor opleidingen in cybersecurity hoger onderwijs

Deeltijd%20BSc.png

Hier vind je een overzicht van de huidige deeltijd bachelor opleidingen in cybersecurity hoger onderwijs. Per opleiding is in een taartdiagram weergegeven de studielast van vijf verschillende categorieën, uitgedrukt in percentage van de nominale studielast. Van elke opleiding is het profiel te downloaden met gegevens over de instelling, de opleiding, typering van de opleiding en de verdeling van de studielast.

Bekostigd Cyber Security Hoger Beroeps Onderwijs

Foto van o.a. (l) Marcel Spruit (HHS)  en (r) Marco Romagna gemaakt tijdens Seaside Matchmaking 2016 door Sjoerd van der Hucht.