Denktank presenteert actieplan voor voortgang digitaal Europa

5 november 2018

De denktank The Lisbon Council kijkt in een discussienota naar de komende uitdagingen en mogelijke strategische voordelen van een vernieuwde Europese digitale agenda. Die moet onder de nieuwe Europese Commissie vorm krijgen. De discussienota gaat over het vervolmaken van de interne markt en de digitale samenleving, en het bevorderen dat Europa digitale kampioenen krijgt. Ze presenteert tot slot een actieplan met acht punten.

Nieuwsbericht The Lisbon Council
Publicatie The Lisbon Council