Digital Society Conference

26-11-2019

Tijdens de conferentie staat het thema Inclusie en Participatie in een digitale samenleving centraal. Onze topwetenschappers van het onderzoeksprogramma Digitale Samenleving en speciale gasten zullen de nieuwste digitale trends rond dit thema presenteren en toelichten.

En nog belangrijker: we willen graag van u horen! Digitalisering biedt veel kansen, maar hoe kunnen we er volgens u voor zorgen dat iedereen van die digitalisering profiteert?

Tijdens de conferentie willen we kennisorganisaties, overheid en het bedrijfsleven met elkaar in contact brengen, zodat we samen kunnen werken aan een gemeenschappelijk doel: een betere digitale samenleving die voor iedereen toegankelijk is.

https://www.evite-sendmail.nl/vsnu/vsnu_19/web/vsnu_19_aanmelden.php?uitn_nummer=GS84814

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda