Doelstelling publiek-private investeringen in onderzoek ruimschoots behaald

12 oktober 2017

In 2016 hebben Nederlandse bedrijven 510 miljoen euro geïnvesteerd in publiek-private onderzoeksprojecten. De totale investeringen in deze projecten liepen daarmee op tot 1.060 miljoen, waarvan 48% private bijdragen. Hiermee is een belangrijke doelstelling van het bedrijvenbeleid, 800 miljoen euro aan publiek-private investeringen in onderzoek, ruimschoots behaald. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid 2017 van het ministerie van EZ.

Nieuwsbericht Rijkoverheid
Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid 2017 (pdf)
Feiten en cijfers over het Bedrijvenbeleid 2017 (pdf)
Kamerbrief over Voortgangsrapportage (pdf)
Website Bedrijvenbeleid in beeld