Dr. D. (Dick) Brandt

VKA, MKB Cyber Advies, Brandt Advies

Dick Brandt

Met het toenemende belang van informatietechnologie in ons dagelijks leven en de immer doordringende aard ervan, is het belangrijk ervoor te zorgen dat we kunnen vertrouwen in de systemen. Helaas zijn ze niet altijd gebouwd met veiligheid in het achterhoofd, terwijl de veelzijdige bedreigingen vaak onbekend zijn of er geen rekening mee gehouden is tijdens de bouw. De oplossing is niet eenvoudig, daarom moeten we op nieuwe manieren samenwerken aan de diverse problemen met vele disciplines. In het IIPVV hebben we een succesvolle start gemaakt met mensen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid door hen aan te moedigen samen te werken om problemen op te lossen, risico's voor de samenleving te verminderen en de kennis van deskundigen en experts in Nederland te ontwikkelen. Dcypher zet dit voort en breidt dit zelfs uit naar het hoger onderwijs, de ruimte om professionals op te leiden. Mijn intentie is om in de adviesraad van dcypher bij te dragen aan de ondersteuning van dit doel en de kennis over ontwikkelingen in cyber veiligheid te delen.