Dr. M. (Maarten) Bodlaender

Philips Security Technologies

Maarten Bodlaender

Het is fascinerend voor mij om te zien hoe snel software de levensader van onze maatschappij wordt. Een groeiend zorgpunt is dat de security technologieën en regelgevingen, nodig voor een veilige-maar-open economie, achterlopen op de snelle digitalisering. Dit komt mede omdat er nog onvoldoende cybersecurity expertise in de maatschappij is. Het platform dcypher draagt bij aan een inhaalslag van het hoger onderwijs en onderzoek op het gebied van cybersecurity. Daarom was ik direct enthousiast toen dcypher me uitnodigde voor de adviesraad. 

Vanuit mijn werk binnen Philips Security Technologies, als informaticus, octrooigemachtigde en MBA hoop ik een unieke adviesrol te vervullen op de technische, commerciële en wettelijke uitdagingen, die dcypher kan oppakken.