Drie IT'ers gekozen in genootschap KNAW van topwetenschappers

1 mei 2020

Harry Burhman (CWI) en Barbara Terhal (TU Delft) zijn excellente wetenschappers op het gebied van quantum-informatica. Bart Jacobs (Radboud Universiteit) is dat op het gebied van computerbeveiliging, programmeertalen en quantumlogica.  

De KNAW kiest elk jaar doorgaans 18 nieuwe leden in het genootschap dat ongeveer 550 leden telt uit alle wetenschappelijke disciplines.

De KNAW-leden debatteren over wetenschappelijke onderwerpen, wetenschapsbeleid en vraagstukken op het gebied van wetenschap en samenleving en is daarmee ook een belangrijk adviesorgaan voor de overheid.

De leden worden gekozen op basis van excellente wetenschappelijke prestaties.

Harry Buhrman (1966)
Hoogleraar algoritmiek en complexiteitstheorie, Centrum Wiskunde & Informatica en Universiteit van Amsterdam

Harry Buhrman is een pionier op het veelbelovende gebied van quantumrekenen. Al in de tweede helft van de jaren negentig begon hij een van de eerste onderzoeksgroepen gericht op dit gebied, bij het Centrum Wiskunde & Informatica. Buhrman opereert op het raakvlak van de informatica, wiskunde en natuurkunde. Een rode draad door zijn werk is het in kaart brengen van de rekenkracht en mogelijkheden van computers en communicatienetwerken. Dit doet hij door nieuwe algoritmen en communicatieprotocollen te ontwerpen, en door het ontwikkelen van technieken om de optimaliteit hiervan aan te tonen. Met name zijn werk aan quantumcommunicatie en quantumondergrenzen is vermaard. Wat betreft het ontwikkelen van quantumsoftware zette Buhrman Nederland op de kaart. Naast zijn onderzoeksgroep leidt Buhrman grote onderzoeksconsortia zoals Qusoft, het Nederlandse onderzoekscentrum voor quantumsoftware.

Bart Jacobs (1963)
Hoogleraar security, privacy and identity, Radboud Universiteit

Bart Jacobs levert vanuit een achtergrond in wiskunde en filosofie een belangrijke bijdrage aan (quantum)logica, typentheorie en programmeertalen. Hij staat bekend om de elegantie van zijn theorieën en modellen. Naast zijn wetenschappelijke werk is Jacobs ook maatschappelijk betrokken. Zo onderzocht hij de beveiliging van de ov-chipkaart, was hij lid van een adviescommissie rond de toekomst van (al dan niet elektronisch) stemmen, en ontwikkelde hij een privacyvriendelijke techniek om je te legitimeren bij websites. De laatste jaren betrekt Jacobs nadrukkelijk ethiek en recht bij zijn technische werk.

Barbara Terhal (1969)
Hoogleraar quantuminformatica, Technische Universiteit Delft

Barbara Terhal is een autoriteit in de quantuminformatietheorie. In 1999 promoveerde ze als allereerste in Nederland op het gebied van quantumrekenen. Daarbij introduceerde ze het concept van ‘entanglement witnesses’, waarmee een verstrengelde quantumtoestand van een niet-verstrengelde toestand kan worden onderscheiden. Dit concept wordt inmiddels op grote schaal toegepast in zowel theorieën als experimenten. Tegenwoordig is Terhal een internationale expert op het gebied van quantumfoutcorrectie, een onderzoeksdomein dat cruciaal is voor het bouwen van betrouwbare quantumcomputers. Haar zoektocht naar foutcorrectie heeft onderweg veel nieuwe inzichten opgeleverd en tot een beter begrip geleid van wat quantumcomputers wel en niet kunnen.

meer informatie