dr.ir. F.A. (Frank) Karelse

Programmamanager (Regieorgaan SIA)

Frank Karelse

Praktijkgericht onderzoek door hogescholen en de doorwerking daarvan naar beroepspraktijk, het onderzoek en het onderwijs is in de Cybersecurity van groot belang. Het is ook de missie van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (kortweg Regieorgaan SIA). Er lopen al een aantal onderzoeksprojecten en er komen er steeds bij. Mijn doel is om de regierol van SIA op het gebied van Cybersecurity samen met dcypher in te vullen, onder meer via participatie in de Cybersecurity-onderzoekscalls en via de op- en inrichting van een lectorenplatform.

Contact: f.karelse@regieorgaansia.nl