drs. J.P. (Jan Piet) Barthel

Directeur dcypher (NWO Domein ENW)

Jan Piet Barthel

Optimale cyber security is een kritische succesfactor voor ons maatschappelijk welzijn en vormt tevens een multidisciplinaire uitdaging. 

Bij het schrijven van het inrichtingsplan en het beleidsplan voor dcypher werd steeds duidelijker hoezeer dit nieuwe platform een brugfunctie heeft te vervullen. De vele gesprekken met en adviezen van vertegenwoordigers uit het brede cybersecurity veld versterkten dit beeld. Denk daarbij aan bruggen bouwen, verbindingen leggen op cyber security gebied tussen universiteiten en HBO-instellingen onderling, onderzoekers en ondernemers, beleidsmakers en ontwikkelaars, docenten en vacaturestellers, docenten en studenten, onderzoekers uit verschillende wetenschapsdisciplines onderling, de community in Nederland en daarbuiten, kennis en innovatie, enzovoorts. 

Om als directeur dcypher daaraan bij te dragen is een voorrecht. Sturing vanuit de initiatiefnemers, advisering door een deskundige publiek-privaat samengestelde adviesraad en een hechte samenwerking in een uitvoerend projectteam zijn ingrediënten voor het welslagen van de missie van dcypher.

Contact: j.barthel@dcypher.nl