Eerste Europese Toekomstverkenning Cybersecurity

15 mei 2016

Ongeveer twintig internationale en invloedrijke experts op het gebied van cybersecurity en IT ontmoeten elkaar tijdens de eerste Europese Toekomstverkenning Cybersecurity in Haarlem op 11 mei 2016. 

Binnen de EU wordt onderkend dat er behoefte is aan toekomstgericht, strategisch advies over nieuwe technologische ontwikkelingen en bijbehorende cybersecurity risico's. De Europese Toekomstverkenning Cybersecurity - die voor het eerst werd georganiseerd - komt aan deze behoefte tegemoet. Internationale experts uit de publieke, private en wetenschappelijke sector discussiëren over de thema's Internet of Things en Harmonisering van zorgplichten binnen de EU. Op basis van deze discussie wordt een rapport met aanbevelingen geschreven, dat aan de Europese Commissie overhandigd zal worden. De Europese Toekomstverkenning Cybersecurity is een initiatief van de Nederlandse Cyber Security Raad (CSR). De raad is een onafhankelijk adviesorgaan van het Kabinet en is samengesteld uit hoog gepositioneerde vertegenwoordigers uit de publieke, private en wetenschappelijke sector. De Cyber Security Raad heeft tot doel het niveau van cybersecurity in Nederland en Europa te verhogen.