Eerste stappen om onderwijsinnovatie te versnellen

9 november 2017

De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF overhandigen op 8 november tijdens De SURF Onderwijsdagen de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie 2017 aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
         
Gezamenlijke ambities
Tijdens de SURF Onderwijsdagen werd de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie 2017 officieel overhandigd aan Marcelis Boereboom (directeur-generaal van OCW). Thom de Graaf (voorzitter van Vereniging Hogescholen), Pieter Duisenberg (voorzitter van Vereniging van Universiteiten) en Erwin Bleumink (lid bestuur SURF) en Marcelis Boereboom (directeur-generaal van OCW) spraken met elkaar over de ambities in de versnellingsagenda en de manier waarop de drie organisaties deze ambities willen verwezenlijken.

Concrete speerpunten
De organisaties formuleren in de agenda concrete speerpunten voor het versnellen van onderwijsinnovatie: het verbeteren van aansluiting op de arbeidsmarkt, de flexibilisering van het onderwijs en het slimmer en beter leren met technologie. De organisaties slaan de handen ineen omdat ICT een steeds grotere plek inneemt in het dagelijks leven. Onderwijs moet zich daar in een versneld tempo op aanpassen, zowel in het curriculum, alsook in de manier waarop studenten kunnen leren.

Hoe nu verder?
Om de verdere uitvoering vorm te geven wordt een stuurgroep ingesteld die bestaat uit bestuurders van de onderwijsinstellingen en SURF. Uiterlijk mei 2018 legt de stuurgroep een vierjarige werkagenda met concrete stappen voor aan de besturen van de 3 organisaties.

Meer informatie
https://www.surf.nl/nieuws/2017/11/vereniging-van-universiteiten-vereniging-hogescholen-en-surf-zetten-eerste-stappen-om-onderwijsinnovatie-te-versnellen.html