Elk smart city-project heeft een smart privacy-plan nodig

5 september 2018

Bedrijven zijn bovenmatig geïnteresseerd in data van burgers. Hier past dus een waarschuwing aan steden en gemeenten die bedrijven inschakelen voor hun smart city  en andere ict-projecten: om draagvlak te creëren onder de bevolking moet iedere ambtenaar zich bewust zijn van het gevaar van privacy-aantasting. Bij elk project zou een privacy impact assessment moeten worden uitgevoerd.

Artikel GovTech