Hype smart cities blijft maar groeien

March 9, 2017

Smart cities zijn overduidelijk trending, getuige het grote aantal artikelen en rapporten dat de afgelopen weken verscheen. Een rapport van de Amerikaanse National League of Cities, dat aan de orde komt in een artikel van TechCrunch, beschrijft de belangrijkste trends in smart cities. Een special issue van de California Management Review bevat zeven, openbaar toegankelijke, wetenschappelijke artikelen over de ontwikkeling van smart cities. Een rapport van Harvard University, dat wordt besproken in een artikel van CityLab, geeft aan hoe steden moeten omgaan met het delen en beschermen van open data. Een artikel van GovTech wijst op een studie van William Eggers waaruit blijkt dat steden moeten inzetten op de ‘wijsheid van de massa’ om de impact van hun investeringen in slimme technologie te maximaliseren. Een rapport van het Britse Nesta zet uiteen hoe stedelijke en andere overheden en politieke partijen digitale technologieën kunnen inzetten om burgers nauwer te betrekken bij beslissingen. Een artikel van de Australische website The Conversation zet uiteen hoe ‘smart cities’ voorop kunnen blijven lopen met de benutting van technologie voor burgers en bedrijven. TV-zender ChannelNews Asia, ten slotte, is een achtdelige serie over ‘smart cities’ begonnen. In de eerste aflevering kwam de Zuid-Koreaanse stad Songdo aan bod. Op het programma staan verder bijvoorbeeld nog Bandung, Shenzhen, Barcelona, Amsterdam en Singapore.

Artikel TechCrunch
Rapport NLC (pdf)
California Management Review - Special issue
Artikel CityLab
Rapport Harvard University (pdf)
Artikel GovTech
Studie Eggers
Artikel Nesta
Rapport Nesta
Artikel The Conversation
Uitzending ChannelNews Asia