Sentinels Projecten

Secure Metering

Secure metering gaat over het meten en afrekenen van het  verbruik van producten. Dit kan gaan over elektriciteit of gas maar ook over rekenin...

Mobile IDM

De centrale vraag binnen het MobileIDM project is: Hoe kun je je mobiele telefoon gebruiken als betrouwbare personal assistent bij het bewaken van ...

Recovable Privacy

Het project Revocable privacy probeert een balans te vinden tussen security en privacy. Uitgangspunt is dat een systeem zo wordt opgezet dat de pri...

Kindred Spirits

De focus van Kindred Spirits ligt op het verbeteren van privacy in online sociale netwerken van gelijkgestemden: kindred spirts. Online sociale net...

CREST

Piraterij – het ongeautoriseerd verspreiden van auteursrechtelijk beschermd werk – is een steeds groter probleem. Er zijn twee benaderi...

VISPER

Vroeger kon je een hek om je bedrijf heen zetten om bedrijfsgegevens te beschermen. Tegenwoordig staan gegevens in de cloud of op laptops van exter...

SEDAN

Gegevens op internet kun je beveiligen door ze te versleutelen. Als je in deze gegevens wilt zoeken, wil je niet eerst alles hoeven te ontcijferen....

VRIEND

Bedrijven werken vaak samen in netwerken, waarin informatie decentraal opgeslagen is. De verschillende bedrijven in het netwerk hebben veelal versc...

S-Mobile

Binnen het project S-Mobile staat de beveiliging van mobiele communicatieapparatuur centraal. Denk aan smartphones, pda’s, RFIDs en dergelijk...

PEARL

Het PEARL project was erop gericht om praktisch bruikbare voorzieningen te ontwikkelen voor de veiligheid van RFID-systemen en om een geschikte val...

 

JASON

Het Jason-project is erop gericht om een veilige systeemarchitectuur en bijbehorend programmeerparadigma te ontwikkelen dat is te gebruiken voor am...

PASC

Met het project PASC willen de onderzoekers ervoor zorgen dat fundamentele security tools uit de onderzoekswereld ook echt toegepast gaan worden. H...

PINPAS-JC

PINPAS-JC  (Program INferred Power Analysis in Software for JavaCard) richt zich op de beveiliging van JavaCard chipkaarten. Een chipkaar...

ProBite

Binnen ProBiTe (Protection of Biometric Templates) wordt gewerkt aan de integratie van biometrische identificatie, zoals vingerafdrukherkenning en ...

DeWorm

DeWorm is erop gericht om een geautomatiseerd response systeem te ontwikkelen dat zero-day wormen kan detecteren op internet. Daarnaast moet het sy...

IPID

IPID (Integrated Policy-based Intrusion Detection) heeft als focus het ontwikkelen van gereedschappen om binnendringers in computernetwerken op te ...