Secure Metering

Projectleider: prof. dr. M.C.J.D. van Eekelen, RUN (16 april 2010 tot 1 april 2013)

  > download pdf

Secure metering gaat over het meten en afrekenen van het  verbruik van producten. Dit kan gaan over elektriciteit of gas maar ook over rekeningrijden. Het doel van dit project is om een architectuur te ontwerpen die zowel klanten als service providers de controle biedt over het niveau van monitoren en gegevensverzameling en die tegelijkertijd adequate fraudepreventie en detectie waarborgt. De wetenschappelijke kant van het project richt zich op het ontwerp en de analyse van architecturen voor veilig, flexibel, fraude-resistent, en privacy-vriendelijk meten. Vanwege de verwantschap in onderwerpen, wordt intensief samengewerkt met het Sentinels-project PEARL.
 

Project resultaten

Binnen het project is een viertal resultaten geboekt. Op de eerste plaats zijn protocollen ontwikkeld voor slimme elektriciteitsmeters. Deze protocollen vergelijken de som van alle afzonderlijke meters met de som van alle encrypties en controleren zo of er binnen een blok van elektriciteitsmeters geen stroom weglekt. Alleen als er binnen zo’n blok ongeregeldheden worden bespeurd, worden de gegevens van de afzonderlijke meters bekendgemaakt. Daarnaast is er een nieuwe aanpak voorgesteld voor rekeningrijden. Door de weg op te delen in verschillende cellen, en sommige hiervan tot controle cel te maken, hoeft niet exact bekend te zijn welke route iemand heeft afgelegd. Als de gegevens over de controlewegdekdelen kloppen, is de hele route correct beprijsd. Tot slot zijn binnen het project kwetsbaarheden blootgelegd in de beveiliging van twee verschillende systemen. Dit gaat om chips die gebruikt worden in smart meters, en om het betaalsysteem voor het opladen van elektrische auto’s.
 

Vervolgactiviteiten

De binnen het project ontwikkelde kennis heeft inmiddels via vervolgpublicaties geleid tot oplossingen die door de industrie zijn geïmplementeerd als prototypes. Voorts wordt er gewerkt aan aanvragen voor vervolgprojecten.
 

Betrokken universiteiten en partners

  •     Radboud Universiteit Nijmegen
  •     Alliander
  •     RijksDienst voor het Wegverkeer