Barthel: ‘Blijven investeren in cyber security R&D’

March 16, 2016

Vooruitblikkend op het jaarcongres ICT.OPEN 2016 kijken we naar de vorderingen van publiek-private samenwerkingen op het gebied van cyber security R&D. Drs. Jan Piet Barthel van NWO stelt dat cyber security onderzoek volop in beweging is. “En dat moet ook, want cybercriminelen zitten ook niet stil!”

Dick Schoof and Jan Piet Barthel with the rocket, representing the platform to be launched! (Photo: Sjoerd van der Hucht)
"Voor NWO, het Rijk en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is het dan ook van het grootse belang om te blijven investeren in onderzoek naar cyber security”, legt Barthel uit. “Cybercriminaliteit is volop in beweging, ook daar komen steeds meer geavanceerde middelen ter beschikking. Zaken als DDOS-aanvallen en Ransomware, het gijzelen van computers, nemen bijvoorbeeld steeds meer toe. Stilzitten is geen optie.”

The Internet of Things

De afgelopen drie jaar zijn met dank aan verschillende (SBIR) onderzoekstrajecten 14 prototypes gerealiseerd, waarvan een aantal nu marktrijp wordt gemaakt. Barthel: “Dan hebben we het bijvoorbeeld over software die bepaalde vormen van malware kan constateren, of over effectievere IRIS-metingen.”

“Tegelijkertijd hebben we nu twintig nationale NWO langere termijn projecten lopen waaraan maar liefst 39 consortiumpartners deelnemen. ICT- ontwikkelingen zoals slimme koelkasten en slimme gezondheidsmeters komen in rap tempo op ons af. Dat betekent dat je ook moet blijven nadenken over de cyber security daarvan. Denk aan de opkomst van The Internet of Things, Cloud, Blockchain… Als je niet nu al goed meedenkt over hoe de beveiligingskant van dergelijke nieuwe diensten in elkaar steekt, loop je straks tegen grote risico’s aan.”

Dubbelingen voorkomen

Volgens Barthel speelt de HCA ICT daarin een grote rol. “We kijken met enige zorg naar de ontwikkelingen in het onderwijs”, waarschuwt de manager (of regisseur) van NWO. “Wat de opleidingen opleveren sluit te vaak niet aan op de wensen vanuit het bedrijfsleven. Dat komt deels omdat er te weinig mensen afstuderen in ICT-vakken, zeker op het gebied van cyber security, en dat komt deels doordat de door het bedrijfsleven gewenste kennis niet gedoceerd wordt. Met de HCA ICT willen we de hiaten identificeren en opvullen.”

Dat moet mede gebeuren door de oprichting van een nieuw research and (higher) education platform waar de agendering van onderzoek en onderwijs bottom up wordt gerealiseerd. “Door op een centrale plek onderzoeks- en onderwijsinitiatieven met elkaar te verbinden, kunnen we voorkomen dat dingen nodeloos dubbel gedaan worden, bijvoorbeeld binnen verschillende Topsectoren of routes van de Nationale Wetenschaps Agenda. Cyber Security speelt op zoveel terreinen een rol. Maar ik wil nog niet te veel uit de doeken doen over dit platform, we zullen bij NCSC One een eerste echte tip van de sluier lichten.”

Dezelfde tactiek heeft de afgelopen jaren al geholpen in de Nationale Cyber Security Onderzoeksagenda (NCSRA). “Het is belangrijk om op één plek de centrale regie te houden. We hebben toch schaarse middelen, we moeten het geld in een keer goed uitgeven. De NCSRA heeft daarbij enorm geholpen, dit nieuwe platform zal dat hopelijk ook doen.”

DCSRA

Op ICT.OPEN 2016 wordt voor tweede keer de DCSRA, een prijs voor het beste recente niet-commerciële Nederlandse Cyber Security onderzoek, uitgereikt. De prijs wordt overhandigd door Dr. René Penning de Vries, Voorzitter van het Team ICT, dutch digital delta. Hierna geeft Johan Arts, Vice President Sales - Europe for IBM, de Winnaar ook nog een € 500 IBM bonus cheque!

Foto van het NCSRA Symposium 2 November 2015 door Sjoerd van der Hucht: "Dick Schoof and Jan Piet Barthel with rocket, representing the new cyber secplatform to be launched

Bron https://www.dutchdigitaldelta.nl/nieuws/barthel-blijven-investeren-in-cyber-security-r-d