Nieuw: Beurzen Team ICT op conferentie Techniekpact

April 18, 2016

Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen bieden springplank voor talentvolle IT-studenten met de lancering van het beurzenprogramma Team ICT op de Jaarconferentie van Techniekpact. Vanmiddag reikt Wessel van Alphen Sr., eigenaar van IT-Staffing, de eerste beurs van € 2.500,- van het beurzenprogramma dutch digital delta Talent Grants uit aan hbo-student Sefa Küçükdemirci van de Hogeschool InHolland. Dit nieuwe beurzenprogramma van Team ICT geeft excellente mbo-, hbo- en wo- studenten die een IT-opleiding volgen de kans zich verder te ontwikkelen tot IT-professional. De dutch digital delta Talent Grants zijn onderdeel van de Human Capital Agenda ICT, een actieplan om aan de groeiende vraag naar IT-professionals te voldoen. ICT-kennis en vaardigheden up-to-date Onder invloed van technologische ontwikkelingen verouderen kennis en vaardigheden van ICT’ers steeds sneller, waardoor de vraag naar up-to-date gekwalificeerde ICT’ers toeneemt en het tekort verder oploopt. Dat blijkt ook uit het arbeidsmarktonderzoek ‘Digitaal vakmanschap’ dat onlangs is verschenen. Daarnaast laten cijfers van het CBS zien dat nu al 25% van de ICT-vacatures in de financiële sector moeilijk vervulbaar zijn en in de ICT-sector is dat zelfs 50%.  De Human Capital Agenda ICT (HCA ICT) wil hier verandering in aanbrengen. Dat doet zij door de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en hiermee een bijdrage te leveren aan het verminderen van het tekort aan IT-professionals. Instrumenten zijn gastlessen door IT-professionals (Geef IT Door!), uitbreiding van centra voor innovatief vakmanschap (mbo), centres of expertise (hbo) die zich richten op ICT en nu ook het beurzenprogramma dutch digital delta Talent Grants. Louis Spaninks, coördinator HCA ICT, hierover: ‘Dergelijke samenwerkingen tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen leveren beide partijen veel op en zijn cruciaal om op de arbeidsmarkt een daadwerkelijke ICT versnelling te realiseren.’ Excelleren loont!Om jong IT-talent te waarderen en te laten zien dat excelleren loont, lanceert dutch digital delta het nieuwe beurzenprogramma dutch digital delta Talent Grants. Excellentie kan zich uiten in uitzonderlijke onderwijsprestaties van de kandidaat, maar ook door motivatie en ontwikkeling van een student. De beurzen kunnen op maat worden ingezet, bijvoorbeeld voor het bekostigen van een vervolgopleiding, het bezoeken van een congres, het uitwerken van een afstudeeronderzoek of het ontwikkelen van een commerciële toepassing.  De motivatie van Wessel van Alphen van detacheringsbedrijf IT-Staffing om een beurs beschikbaar te stellen is ‘dat deze beurs een signaal en een stimulans moet zijn om meer jonge mensen te enthousiasmeren en richting ICT te krijgen. Het mooie aan Sefa -de eerste student die deze beurs krijgt- is dat hij een goed voorbeeld is hoe je met doorzetten en met het nodige verantwoordelijkheidsgevoel ver kan komen. Misschien wordt Sefa wel de nieuwe Steve Jobs!’ aldus Van Alphen. Naast IT-Staffing heeft ook het Opleidingsfonds voor de ICT-sector (CA-ICT) zich aangemeld als sponsor van het beurzenprogramma. CA-ICT richt zich op het mbo en gaat 10 mbo-studenten blij maken met een beurs. Doe mee en verbind je aan de IT-professionals van de toekomstWerkgevers en onderwijsinstellingen kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor de dutch digital delta Talent Grants. Bedrijven krijgen de unieke kans om zich via het beurzenprogramma als sponsor te verbinden aan de IT-professionals van de toekomst. In samenspraak met het onderwijs leveren zij een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van excellente studenten. Onderwijsinstellingen dragen hun meest excellente studenten voor en helpen hen in het nog beter klaar stomen voor de arbeidsmarkt. Ga naar www.dutchdigitaldelta.nl/grants voor meer informatie over de dutch digital delta Talent Grants. Via de website kunt u zich ook inschrijven als deelnemer aan het beurzenprogramma.    Over de Human Capital Agenda ICT (HCA ICT)Onder leiding van boegbeeld René Penning de Vries ontwikkelt het Team ICT een Human Capital Agenda ICT (HCA ICT), als onderdeel van het topsectorenbeleid. De HCA ICT is een actieplan om de behoefte aan voldoende, adequaat geschoold personeel de komende jaren te vervullen. De agenda wordt ontwikkeld en uitgevoerd door stakeholders uit het bedrijfsleven, de onderwijssector, overheid, sociale partners en brancheorganisaties. De doelstelling is een betere aansluiting tussen vraag en aanbod en het stimuleren van een ‘Leven Lang Leren’. De acties bestaan onder andere uit de uitreiking van ICT-beurzen (mbo, hbo, wo), het stimuleren van de inzet van IT-professionals uit het bedrijfsleven als gastdocent en het oprichten van centres of excellence. Daarnaast zal ICT worden meegenomen als doorsnijdend thema in de gezamenlijke Human Capital Agenda van de Topsectoren.  Over dutch digital delta dutch digital delta is hét publiek private platform dat wetenschappers, bedrijfsleven en overheid met elkaar verbindt om innovaties in ICT te realiseren voor de verschillende topsectoren. Er wordt gewerkt met de onderzoeks- en innovatieprogramma’s Commit2data en de Human Capital Agenda ICT. Via deze programma’s komen samenwerkingen tot stand, wordt er kennis gedeeld en zijn er voor ondernemers en onderzoekers routes naar financiering te vinden. Om partijen te verbinden en innovaties aan te jagen is René Penning de Vries aangesteld als boegbeeld ICT van het Team ICT. Over IT-Staffing IT-Staffing is de grootste detacheerder voor zelfstandige professionals, werkzaam in de IT. Meer informatie: http://www.it-staffing.nl Over Opleidingsfonds voor de ICT-sector (CA-ICT)Het opleidingsfonds voor de ICT-sector heeft als doel de employability van de ICT-sector en de werknemers in deze sector te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. Meer informatie: http://www.caict.nl