Internationale conferentie in NL over Europese veiligheidsvraagstukken

May 17, 2016

Internationale veiligheidsconferentie in Nederland biedt innovatieve oplossingen voor Europese veiligheidsvraagstukken

In navolging van de Nucleair Security Summit en de Global Conference on Cyber Space is Nederland op 1 en 2 juni weer gastland van een internationale veiligheidsconferentie. Tijdens deze dagen organiseert het nationale veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD) samen met de Europese Commissie, het Europese netwerk voor politie technologie (ENLETS) en vele partners het Security Research & Innovation Event (SRIE2016). Het event vindt plaats in het World Forum in Den Haag, de cyber security capital of Europe. Vele internationale bedrijven, overheden en kennisinstellingen komen er samen om de huidige veiligheidsvraagstukken van Europa te bespreken waaronder terrorisme, grensbewaking, cybercrime en fraude. Ook worden er afspraken gemaakt hoe er beter internationaal samengewerkt kan worden.

Dit event bestaat uit een conferentie met paneldiscussies, diverse workshops, een 'Innovation Room' en matchmakingprogramma en wordt geopend door minister Van der Steur (Veiligheid & Justitie). Van der Steur: "Internationale samenwerking, onderzoek en innovaties op gebied van veiligheid zijn cruciaal voor de veiligheid van onze samenleving. Ik ben dan ook erg verheugd dat Nederland deze conferentie host. Het laat zien dat ons land - onder andere door de aanwezigheid van HSD - internationaal erkend wordt als plek waar veiligheidsuitdagingen  besproken kunnen worden. Het is dan ook mooi om te zien dat ENLETS en de FIOD de afgelopen periode al het voortouw hebben genomen om met hun Europese collega's te kijken hoe zij deze internationale samenwerking goed georganiseerd kunnen krijgen."

Eindgebruikers

Het event brengt belangrijke internationale belanghebbenden samen, zoals beleidsmakers, ondernemers, academici, projectcoördinatoren en (Europese) eindgebruikers zoals de politiediensten en FIOD. Deze diversiteit aan bezoekers garandeert nieuwe inzichten over innovatieve aanpakken en producten om burgers te beschermen. De behoeftes van de eindgebruikers hebben hierbij prioriteit. Daarom heeft het European Network of Law Enforcement Technology Services (ENLETS) in aanloop naar het event een aantal workshops georganiseerd met deze eindgebruikers. Tijdens deze bijeenkomsten zijn concrete veiligheidsvragen bij de eindgebruikers opgehaald en is gekeken hoe zij kunnen profiteren van onderzoek en innovaties om zo hun operationele capaciteiten te versterken.

Horizon2020: Secure Societies

Het Security Research & Innovation Event sluit aan op het Europese Horizon2020 programma dat subsidies beschikbaar stelt voor onder andere onderzoek en innovatieve projecten op gebied van secure societies, waarbij internationale samenwerking centraal staat.

Kijk voor meer informatie op: www.srie2016.com