Derde tender SBIR Cybersecurity binnenkort opengesteld

September 26, 2016

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert dit jaar de 3e tender SBIR Cybersecurity uit. Deze SBIR-tender staat in het teken van de weerbaarheid van onze samenleving en biedt kansen voor het ontwikkelen van expertise. Voorstellen moeten onder andere inspelen op de onderzoeksthema’s van de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA-II). De SBIR zal eind 2016 opengesteld worden. Houd voor de exacte openstellingsdatum deze website in de gaten.

Hoe werkt het?

Ondernemers met de beste voorstellen krijgen een opdracht van de overheid om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren (fase 1). Bij een positieve uitkomst kunnen ondernemers een voorstel doen voor het onderzoeks- en ontwikkelingstraject (fase 2). De ondernemers met het beste voorstel voor fase 2 krijgen vervolgens een opdracht om hun project ook daadwerkelijk uit te voeren. Aan het eind van fase 2 moet aan de hand van een demonstratie de werking van het product worden aangetoond.

Financiering

De financiering komt voor 90% uit het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie (ISF) en voor 10% uit eigen bijdrage van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) is financier en uitvoerder van een langetermijnonderzoeksprogramma dat hierop aansluit en dezelfde onderzoeksthema’s als uitgangspunt heeft.

Matchmaking Event Cybersecurity

Tijdens het Seaside Matchmaking Event Cybersecurity op 14 oktober 2016 wordt uitleg gegeven over de inhoud en de procedures van deze specifieke SBIR-uitdaging. Dit evenement is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in, of betrokken bij cybersecurity-onderzoek, -ontwikkeling, -innovatie en -onderwijs. Vooral de volgende partijen worden uitgenodigd om deel te nemen:

  • mogelijk toekomstige uitvoerders van opleidings- en ontwikkelingsprojecten cybersecurity (wetenschappers, studenten, ondernemers)
  • publieke en private onderzoekspartners
  • potentiële gebruikers (profit en non-profit) van onderzoeksresultaten
  • multidisciplinaire cybersecurity onderwijzers en beleidsmakers

Aanmelden voor dit event kan nog tot 7 oktober en is mogelijk via de website van het matchmaking event.

Samenwerking

Onder andere NWO en RvO zijn samenwerkingspartners voor de matchmaking van bedrijfsleven en wetenschap. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie is opdrachtgever van deze 3e tender SBIR Cybersecurity.

http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/derde-tender-sbir-cybersecurity-binnenkort-opengesteld