Derde tender SBIR Cybersecurity opengesteld

October 14, 2016

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert dit jaar de 3e tender SBIR Cybersecurity uit. Deze SBIR-tender staat in het teken van de weerbaarheid van onze samenleving en biedt kansen voor het ontwikkelen van expertise. Voorstellen moeten onder andere inspelen op de onderzoeksthema’s van de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA-II). Deze SBIR tender is nu opengesteld. Hoe werkt het?Ondernemers met de beste voorstellen krijgen een opdracht van de overheid om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren (fase 1). Bij een positieve uitkomst kunnen ondernemers een voorstel doen voor het onderzoeks- en ontwikkelingstraject (fase 2). De ondernemers met het beste voorstel voor fase 2 krijgen vervolgens een opdracht om hun project ook daadwerkelijk uit te voeren. Aan het eind van fase 2 moet aan de hand van een demonstratie de werking van het product worden aangetoond. FinancieringDe financiering komt voor 90% uit het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie (ISF) en voor 10% uit eigen bijdrage van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) is financier en uitvoerder van een langetermijnonderzoeksprogramma dat hierop aansluit en dezelfde onderzoeksthema’s als uitgangspunt heeft. Zie ook http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/3e-tender-sbir-cyber-security http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/derde-tender-sbir-cybersecurity-opengesteld