Naar een Europese agenda voor de ‘collaborative economy’

November 11, 2016

De ‘collaborative economy’ – ook wel bekend als de ‘sharing economy’ - stelt mensen in staat om via ict en internetplatforms producten en diensten te delen. Steeds meer Europese landen voeren hiervoor regels in, die ruimte bieden aan deze innovatie maar tegelijkertijd duidelijkheid bieden over arbeidsnormen en ‑rechten, consumentenbescherming, belastingheffing, aansprakelijkheid, kwaliteit van de dienstverlening en de veiligheid van de gebruiker. Een rapport van de denktank van het Europees Parlement roept op tot een Europabrede ontwikkeling van deze regelgeving. De Britse denktank Nesta organiseerde een ‘ShareLab’-bijeenkomst over de sociale aspecten van de ‘collaborative economy’. Alle presentaties en discussies zijn terug te zien op de website van de organisatie. Een artikel op de website van het World Economic Forum (WEF) gaat in op de bijdrage van de ‘collaborative economy’ aan het bbp van landen.
 

Rapport EP Think Tank (pdf)
Verslag ShareLab – Nesta
Artikel WEF