Coalitie voor digitale vaardigheden en banen opgericht

December 9, 2016

Op 1 december heeft de Europese Commissie (EC) de oprichting bekendgemaakt van de Digital Skills and Jobs (DSJ) Coalition. 39 bedrijven en organisaties, waaronder de Amsterdam Economic Board, hebben de DSJ-charter ondertekend. Zij hebben toegezegd tal van activiteiten uit te gaan voeren op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, training en professionalisering. Bij de start van de campagne legde EC-vice-president Andrus Ansip uit wat de plannen zijn. Eurocommissaris Günther Oettinger maakte de vier winnaars bekend van de 2016 Digital Skills Awards. De prijzen richten zich op het bevorderen van digitale vaardigheden van respectievelijk de arbeidsmarkt, het onderwijs, ict-professionals en burgers in het algemeen. De European skills and jobs (ESJ) survey van Cedefop laat zien dat nu al voor 43% van de banen in Europa digitale en andere 21e-eeuwse vaardigheden nodig zijn. Dat percentage groeit alleen maar. Een rapport van IDC Research vertelt hoe 4 organisaties en bedrijven uit Europa hebben gewerkt aan het verhogen van de digitale, en dan specifiek de data-vaardigheden van hun medewerkers. In Nederland heeft het ministerie van OCW een onderzoeksagenda ‘Skills voor de toekomst’ uitgegeven. Het is opgesteld door het Skills-platform, waarin onderzoekers van tal van organisaties en instellingen zitting hebben. De onderzoeksagenda moet meer kennis opleveren over het aanleren van vaardigheden door kinderen en volwassenen.

Nieuwsbericht EC – 1
DSJ Members Charter (pdf)
Lijst van deelnemers en toegezegde activiteiten (pdf)
Toespraak Ansip
Nieuwsbericht EC – 2
Rapportage ESJ – Cedefop