Cyberveiligheid in het centrum van de belangstelling

February 17, 2017

Een artikel van het World Economic Forum (WEF) recapituleert wat vorige maand op het congres in Davos is gezegd over cyberveiligheid: hackers bedreigen politieke systemen, bedrijven, organisaties en de privacy van burgers. Het artikel vertelt ook hoe overheden en bedrijven zich hiertegen moeten wapenen. Een artikel van Computer Weekly beschrijft wat de belangrijkste zwakke punten in computersystemen van overheden en bedrijven zijn. Een artikel van GovTech vertelt dat veel overheden en bedrijven momenteel kijken naar blockchain als oplossing voor de grootste cyberveiligheidsproblemen. Rapporten van IBM en Deloitte gaan dieper in op de mogelijkheden van blockchain voor overheden respectievelijk bedrijven.

Artikel WEF
Artikel Computer Weekly
Artikel GovTech
Rapport IBM (pdf)
Rapport Deloitte