De opkomst van blockchain

March 9, 2017

Nog geen tien jaar geleden werd de eerste blockchain ontwikkeld en als basis gebruikt voor de bitcoin. Inmiddels experimenteert zo’n 15% van de banken in de wereld met toepassingen van blockchain. Een andere toepassing, ‘smart contract’ is nu sterk in opkomst. Een volgende toepassing staat alweer op stapel: ‘proof of stake’. De introductie hiervan wordt nog dit jaar verwacht. Een volgende vernieuwing dient zich ook al aan, aldus een artikel van Harvard Business Review (HBR): ‘scaling’. Hoe het daarna verder gaat, is moeilijk te voorspellen. Een blogpost op het Waves Platform legt uit hoe de overheid innovatie met blockchain zou kunnen ondersteunen. In dit geval gaat het om de Britse overheid, maar er is geen reden om te veronderstellen dat de aanbevelingen niet voor andere nationale overheden zouden gelden.

Artikel HBR
Blogpost Waves Platform