SBIR Oproep Gegevenslandschap

June 21, 2017

Bent u als ondernemer bezig met oplossingen voor goede en veilige digitale dienstverlening vanuit de overheid aan burgers en organisaties? Met de focus op gegevensgebruik? De SBIR-oproep ‘Gegevenslandschap’ daagt ondernemers uit om voorstellen in te dienen.

Het gaat hierbij concreet om de volgende 4 thema’s:

  • Data virtualisatie
  • Persoonlijk Data Management (evt. met block chain)
  • Technisch zichtbaar maken van registraties
  • Logging en monitoring van gegevensgebruik
     

Lees meer over de oproep (pdf).

Zie ook: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/oproep-gegevenslandschap