Digital Trust Centre: advies ondernemers over cybersecurity

September 24, 2017

Digitalisering biedt grote kansen aan Nederlandse bedrijven voor de export van kennis, producten en diensten. Het potentieel van de digitale economie kan alleen benut worden als ondernemers weerbaar zijn tegen cyberrisico’s en voldoende investeren in beveiliging. In 2018 start daarom het zogenoemde Digital Trust Centre (DTC) waarin met ondernemers samen gewerkt wordt aan digitale veiligheid. Ook biedt het DTC aan het bedrijfsleven informatie over dreigingen en advies over maatregelen. Minister Kamp van Economische Zaken maakte de oprichting van het DTC vandaag mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in een Kamerbrief bekend.

Minister Kamp, Economische Zaken: 'Cyberveiligheid is de basis voor een kansrijke digitale economie waar ondernemers risico's bij hun processen minimaliseren en consumenten zeker zijn van betrouwbare diensten en producten. Nederland heeft een succesvolle ICT-sector, maar kennis van en investeringen in cybersecurity blijken bij bedrijven in andere sectoren nog onvoldoende. Met de oprichting van een Digital Trust Centre in 2018 komt het kabinet tegemoet aan de wens van bedrijven om hen te helpen met actuele informatie over risico's en adviezen over digitale veiligheid.'

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het voortouw als het gaat om het bieden van informatie en advies aan organisaties uit de vitale infrastructuur zoals water, energie en telecombedrijven en de Rijksoverheid zelf. Cybercriminaliteit kan echter de gehele Nederlandse economie raken. Het op te richten Digital Trust Centre beoogt, in nauwe samenwerking met het NCSC, het als niet-vitaal aangemerkte bedrijfsleven weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen.

Ontwikkeling ICT en cybersecurity biedt economische kansen

In de digitale sector liggen nog extra kansen op economische groei. Zo blijft de omzet van online winkels stijgen en zorgen ICT-bedrijven die zich in Nederland vestigen voor banen. Met name op het gebied van Internet of Things, big data en cybersecurity kan Nederland haar sterke internationale concurrentiepositie verder uitbouwen.

Zo zijn al in de periode 2010-2014 de omzet en de toegevoegde waarde van cybersecurity producten en diensten binnen de ICT-sector jaarlijks met 14,5 procent toegenomen. De toegevoegde waarde van de cybersecuritysector was al circa vier miljard euro in datzelfde jaar.

De wereldwijde waarde van de cybersecurity markt wordt in 2020 al op 163 miljard euro geschat, een mondiale groei ten opzichte van 2015 van 18%. Deze groei biedt dus naast e-commerce, big data en Internet of Things veel kansen voor Nederlandse bedrijven die nu al concurrerende diensten en producten aanbieden.

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/nieuws/2017/09/23/digital-trust-centre-geeft-ondernemers-advies-over-cybersecurity