OCW gaat bezuinigen op (hoger) onderwijs

November 10, 2017

OCW gaat bezuinigen op (hoger) onderwijs, maar niet op primaire proces. Het kabinet Rutte III gaat 200 miljoen euro bezuinigen op de onderwijs- en onderzoeksbegroting. Op het hbo en wo wordt vanaf volgend jaar enkele miljoenen bezuinigd. Vanaf 2019 loopt dit op tot circa 50 miljoen euro in 2022. Het voornemen is om het primaire proces van het hoger onderwijs hierbij zoveel mogelijk te ontzien. De Vereniging Hogescholen is teleurgesteld over de voorgenomen bezuinigingen. Ze roept de ministers van OCW op om te zoeken naar andere oplossingen voor hun financiële probleem.

Nieuwsbericht ScienceGuide
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen

View National Cybersecurity Edcuation Agenda