Naar een Europese onderwijsruimte in 2025?

November 24, 2017

De Europese Commissie (EC) heeft haar visie voor een Europese onderwijsruimte in 2025 voorgesteld. De Commissie wil de Europese eenheid bevorderen via onderwijs en cultuur en een antwoord bieden op uitdagingen zoals vergrijzing, digitalisering, toekomstige vaardigheidsbehoeften en mediageletterdheid. Dat wil ze bereiken met zachte maatregelen, want de Commissie erkent de verantwoordelijkheid voor onderwijs van de lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Nieuwsbericht Vleva
Persbericht EC
Mededeling EC (pdf)