Ministerie BZK geeft broncode mislukt BRP-systeem vrij

November 30, 2017

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de broncode en bijbehorende functionele en technische documentatie openbaar gemaakt van de programmatuur die was geschreven voor nieuwe centrale ict-systemen voor de basisregistratie personen (BRP). De Operatie BRP (oBRP) werd in juli van dit jaar gestopt.

De meest recente broncode is te vinden op internetsite github.com, met functionele en technische documentatie. Het ministerie van BZK publiceert eerdere versies van de broncode volgend jaar.

De broncode is gepubliceerd als open source software. Daardoor komen aanpassingen op de broncode ook weer openbaar beschikbaar en wordt gratis hergebruik ondersteund. De broncode is gecontroleerd op privacy- en veiligheidsrisico’s.

Eind 2013 wilde de toenmalige minister van BZK Ronald Plasterk alleen onder bepaalde voorwaarden een deel van de broncode vrijgeven. Nadat hij de stekker uit het project trok - met een schadepost van zo'n honderd miljoen euro - beloofde hij onder druk van de Tweede Kamer alsnog de ontwikkelde programmatuur en broncode vrij te geven. Zijn ict-opvolger, staatsecretaris Knops, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de meest recente versie van de BRP-broncode daadwerkelijk is vrijgegeven op de site https://github.com/MinBZK.

Verder zijn op de sites van rijksoverheid.nl en JoinUp verwijzingen (links) naar de publicatie op Github aangegeven. JoinUP is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het delen van kennis en ervaring met ict-projecten. De staatssecratris verwacht hiermee de vindbaarheid van de ontwikkelde code met het oog op mogelijk hergebruik te vergroten.

Het is voor zover bekend voor het eerst dat van een groot ict-overheidsproject, dat eerst gesloten was, de broncode openbaar is gemaakt (er is al eerder broncode vrijgegeven van het project Aerius, maar dat startte al als open source: https://gitlab.com/AERIUS).

AGPL

De stukken zijn voor publicatie op verschillende aspecten getoetst, waaronder privacy, en veiligheidsrisico’s. De voorwaarde waaronder publicatie van de code plaatsvindt, is opensource volgens de licentievoorwaarden AGPL (Affero General Public License). De licentievoorwaarden zien er op toe dat aanpassingen op de broncode ook weer openbaar beschikbaar komen. Op deze manier wordt het hergebruik verder ondersteund, verwacht Knops.

Verder schrijft de staatssecretaris in zijn Kamerbrief dat openbaarmaking plaatsvindt zonder kostendoorberekening zodat, in het algemeen belang, een gelijk speelveld ontstaat voor een ieder die deze code wil hergebruiken. Alle partijen kunnen op hetzelfde moment over de ontwikkelde broncode beschikken. Eerdere versies worden openbaar gemaakt nadat de onafhankelijke commissie BRP zijn eindrapportage heeft opgeleverd, zodat niet met de werkzaamheden van de commissie wordt geïnterfereerd. Naar verwachting komt dit rapport in het voorjaar van 2018. 

https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/6255528/250449/ministerie-bzk-geeft-broncode-mislukt-brp-systeem-vrij.html

View National Cybersecurity Edcuation Agenda