Morele en ethische principes voor AI en autonome systemen

December 21, 2017

Het mondiale Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) heeft een document gepubliceerd over hoe kunstmatige intelligentie (AI) en autonome systemen kunnen worden afgestemd op morele waarden en ethische principes. Het rapport Ethically Aligned Design gaat in op acht relevante thema’s voor dit onderwerp, zoals het inbedden van waarden in autonome intelligente systemen en methodologieën voor het sturen van ethisch onderzoek en ethische vormgeving. Het publiek wordt gevraagd om reacties. Een artikel van The Huffington Post wijst erop dat kunstmatige intelligentie niet alleen maar negatieve ethische en morele gevolgen heeft die in de hand gehouden moeten worden. AI kan ook actief worden ingezet voor het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. De University of Southern California (USC) heeft hiervoor een onderzoekscentrum opgericht.

Nieuwsbericht IEEE
Artikel The Conversation
Rapport IEEE (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)
Artikel Huffington Post