Handreiking cyber security voor smart energy, TKI Urban Energy Juli 2017