Nederland: 75 miljoen euro extra voor innovatie

March 2, 2018

Het kabinet besteedt dit jaar 75 miljoen euro extra aan innovatie. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) in twee brieven aan de Tweede Kamer. Daarin gaat ze ook in op het AWTI-advies Onmisbare schakels en de evaluatie van de TO2-instellingen door de Commissie Schaaf. Het extra geld is bedoeld voor het versterken van de innovatiekracht van het mkb (18 miljoen), de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (15 miljoen) en meer mogelijkheden voor toegepast onderzoek (42 miljoen). TNO wil met de extra middelen de uitvoering van haar Strategisch Plan 2018-2021 versnellen en verdiepen. De VSNU, VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met het extra geld voor innovatie. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) meent dat de 75 miljoen niet alleen in bedrijven, maar vooral in mensen moet worden geïnvesteerd.

Kamerbrief over investeringen voor toegepast onderzoek en innovatie in 2018 (pdf)
Kamerbrief over impuls voor toegepast onderzoek (pdf)
AWTI-advies Onmisbare schakels
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht TNO
Nieuwsbericht VSNU
Nieuwsbericht VNO-NCW
Nieuwsbericht VCP