Kabinet onderzoekt robots, ai en virtual reality

March 12, 2018

Het kabinet gaat nieuwe technologieën als robots, kunstmatige intelligentie en virtual en augmented reality en de maatschappelijke effecten hiervan onderzoeken. Dit doet het kabinet op advies van het Rathenau Instituut, dat meent dat belangrijke waarden als privacy, discriminatie en mensenrechten flink gaan veranderen onder invloed van technologie.

Budget Autoriteit Persoonsgegevens wordt bijna verdubbeld 
Het kabinet wil daarom meer onderzoek doen naar de maatschappelijke effecten van technologische ontwikkelingen en richt een interdepartementale werkgroep op die zich buigt over digitaliseringsvraagstukken. Zo wordt er gekeken naar de effecten van het gebruik van algoritmen op mensenrechten en de impact van kunstmatige intelligentie op publieke waarden. Ook wordt het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens bijna verdubbeld. Het gaat hierbij om vijf miljoen dit jaar en nog eens twee miljoen in 2019.

Een en ander heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), mede namens staatssecretaris Knops van BZK, staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK), minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (JenV) en minister Dekker voor Rechtsbescherming (onderdeel van het ministerie JenV).

https://www.computable.nl/artikel/nieuws/digital-innovation/6318162/250449/kabinet-onderzoekt-robots-ai-en-virtual-reality.html