VS: cyberveiligheidscrisis lagere overheden in 8 grafieken

May 17, 2018

Lagere overheden in de VS zijn steeds vaker het slachtoffer van cyberaanvallen. De gevaren hiervan nemen alleen maar toe naarmate computergebruik dieper ingebed raakt in systemen van ‘slimme’ steden. Als computers verkeerslichten, rioleringen en elektriciteitsnetten aansturen, is het gevolg van aanvallen ernstiger dan alleen het verlies van informatie of computerdiensten. Een artikel van The Conversation licht de gevaren toe.

Artikel The Conversation