Intreerede Rutger Leukfeldt Lector Cybersecurity in het mkb

09-10-2018

Dr. Rutger Leukfeldt is lector Cybersecurity in het mkb aan De Haagse Hogeschool. Daarnaast is hij senior onderzoeker cybercrime bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Op dinsdag 9 oktober 2018 houdt Rutger Leukfeldt zijn intreerede als lector Cybersecurity in het mkb bij De Haagse Hogeschool. Het lectoraat wil de kennispositie van het mkb op het gebied van cybercrime en cybersecurity vergroten en het slachtofferschap en de impact van cyberaanvallen onder mkb’ers verlagen. Dit wordt bereikt door het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek langs vier onderzoekslijnen waarbij steeds het mkb centraal staat. Deze vier onderzoekslijnen zijn:

  1. aard en omvang van slachtofferschap;
  2. aard van cybercriminaliteit;
  3. cyberweerbaarheid;
  4. de aanpak van cybercriminaliteit

Meer informatie over de entreerede en voorafgaand het minisympposium en het programma (pdf)