EU werkt aan sancties na cybercrime

October 19, 2018

Tegen personen of organisaties die betrokken zijn bij cyberaanvallen moeten snel strafmaatregelen kunnen worden genomen. De EU-regeringsleiders gaven op hun top in Brussel opdracht zo’n sanctiesysteem uit te werken.

Nederland, het Verenigd Koninkrijk en enkele andere landen hadden hierop aangedrongen.

Maatregel ook bedoel om manipulatie van verkiezingen te voorkomen

Rusland wordt niet specifiek genoemd, maar door Moskou aangestuurde cyberoperaties zoals de hackpoging op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag zijn mede aanleiding voor de maatregel. Die moet mensen ook afschrikken om te proberen verkiezingen te manipuleren.

Cybercrime bestraffen met weigeren visum en bevriezen banktegoeden

Het strafsysteem moet het mogelijk maken mensen achter cyberaanvallen een visum voor Europa te weigeren en hun banktegoeden te bevriezen. Het maakt niet uit waar ze wonen of wat hun nationaliteit is. De Europese Commissie gaat dit nu juridisch aftimmeren.

Spionagepoging OPCW vergroot noodzaak tot actie

Premier Mark Rutte heeft zijn collega’s bijgepraat over de MIVD-operatie om de spionagepoging op de OPCW te verijdelen. “Die vergroot de noodzaak tot meer weerbaarheid tegen cyberdreigingen. Veel lidstaten vinden dit belangrijk. Daarom wordt nu een cybersanctieregime gericht tegen personen uitgewerkt. Een mooie basis om verder mee te gaan.”

Voorkomen, opsporen en verstoren van cybercrime

De Europese leiders zijn vanwege dergelijke aanvallen “vastberaden vijandige activiteiten van buitenlandse inlichtingennetwerken en andere kwaadwillige actoren op ons grondgebied te voorkomen, op te sporen en verstoren”. De EU nam deze week een soortgelijk sanctiesysteem aan voor mensen die betrokken zijn bij een aanval met chemische wapens, zoals in het Britse Salisbury.

Bron: securitymanagement