Kunnen we machines een ethische code leren?

April 2, 2019

Technologieën voor autonome en intelligente systemen (A/IS) roepen wereldwijd zorgen op over de impact ervan op het welzijn van individuen en samenlevingen. Assistant professor Aimee van Wynsberghe (TU Delft) legt in een artikel van Forbes uit wat de problemen zijn en in welke oplossingsrichtingen je kunt denken. “Je moet niet proberen om machines ethisch te maken. Je moet ervoor zorgen dat mensen zich ethisch gaan gedragen bij het ontwerpen en bouwen van AI-systemen.” Deloitte roept in dit verband bedrijven op tot transparantie en verantwoordelijkheid: AI moet verklaarbaar zijn voor medewerkers en klanten en overeenstemmen met de kernbeginselen van een bedrijf. Dat betoogt een artikel van ZD Net eveneens. Het Amerikaanse Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) heeft een rapport geschreven over normen, regel  en wetgeving voor het ethisch ontwerpen, produceren en gebruiken van autonome en intelligente systemen. De publicatie is bedoeld als een referentie voor beleidsmakers, technologen en docenten. Google lanceerde onlangs een Ethic Council, waar deze week veel ophef over was. Een artikel van MIT Technology Review vertelt er meer over. Een artikel van The Conversation stelt dat de met name overheid een grote rol moet spelen in het de ethiek van AI. De Tilburgse hoogleraar Erik Vermeulen gaat in een artikel van Medium.com dieper in op de vraag hoe die rol eruit zou moeten zien.