Is er maatschappelijk draagvlak voor sensing?

April 18, 2019

Sensoren worden steeds meer ingezet voor de veiligheid en leefbaarheid in Nederlandse steden. Maar hoe zit het met het maatschappelijk draagvlak voor sensing? Nieuw onderzoek, dat het Rathenau Instituut uitvoert in opdracht van de nationale politie, geeft inzichten en handreikingen.

Bij de politie zijn naar schatting duizend camera’s in gebruik en Nederlandse gemeenten hebben ruim drieduizend toezichtcamera’s op straat hangen. Maar burgers en bedrijven bezitten in totaal ongeveer anderhalf miljoen camera’s. Het zijn cijfers die Dhoya Snijders, onderzoeker en projectleider bij het Rathenau Instituut, noemt als een van de opmerkelijke uitkomsten uit de studie over sensing die het onderzoeksinstituut in opdracht van de politie uitvoert.

Wat mag en kan er als het gaat om gebruik van digitale sensordata?
Met het onderzoek wil de politie verkennen wat het gebruik van sensoren betekent voor het werk van de politie en de maatschappelijke legitimiteit van het politieoptreden. De politie wil in toenemende mate gebruikmaken van de camerabeelden van gemeenten, bedrijven en burgers. Maar ook van andere digitale sensordata die de lokale veiligheid en leefbaarheid kunnen verbeteren. Wat is er technisch mogelijk? Wat is er juridisch toegestaan? En wat vinden burgers wenselijk? De antwoorden op deze vragen stellen de politie in staat om sensoren en sensordata op een maatschappelijk verantwoorde manier in te zetten.

Lees verder