Nieuwe ronde stimuleringsregeling Open en online onderwijs van start

June 13, 2019

De stimuleringsregeling Open en online onderwijs staat weer open. In deze regeling stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiering beschikbaar voor zowel experimenten met online onderwijsvormen als initiatieven om open leermaterialen in te zetten. Dien uiterlijk 16 december je projectvoorstel in.

2 pijlers binnen stimuleringsregeling
Gebruik van ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering, en kan daarmee het studiesucces vergroten. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt financiering beschikbaar voor hogeronderwijsinstellingen die hun onderwijs willen vernieuwen met ICT. De stimuleringsregeling Open en online onderwijs bestaat uit twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen.

Pijler Online onderwijs: jaarthema Interactie en feedback
In de pijler Online onderwijs dagen we je uit om onderwijs te verrijken met online onderwijsvormen of je onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt. Een belangrijk aandachtspunt bij online onderwijs is studenten gemotiveerd en betrokken te houden bij het onderwijs. Daarom is het jaarthema van 2019: Interactie en feedback.

Pijler Open leermaterialen
De pijler Open leermaterialen richt zich op het hergebruik van open leermaterialen binnen vakcommunity’s. We dagen je uit om samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterialen op te bouwen, een cultuurverandering in gang te zetten en een organisatie rond hergebruiken binnen de vakcommunity op te zetten. Door samenwerking kun je de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en je tijd efficiënter gebruiken.

Belangrijke data

Meer informatie

https://www.surf.nl/nieuws/nieuwe-ronde-stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-van-start