Alle beleidskwesties rondom AI op een rij

June 19, 2019

Gerichte investeringen en krachtig digitaal beleid lonen maar lidstaten doen te weinig
Kunstmatige intelligentie (AI) is bezig aan een transformatie van samenlevingen en economieën. Het belooft productiviteitswinsten te genereren, het welzijn te verbeteren en te helpen bij het aanpakken van wereldwijde uitdagingen, zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste en gezondheidscrises. Een artikel van Hackernoon noemt de belangrijkste redenen waarom we deze technologie zouden moeten omarmen. AI roept echter ook vragen en uitdagingen op met betrekking tot bijvoorbeeld menselijke waarden, eerlijkheid, menselijke vastberadenheid, privacy, veiligheid en verantwoordingsplicht. Een artikel van PwC gaat daar dieper op in. Een rapport van de OESO beschrijft de perspectieven en beleidskwesties rondom AI. Het is ook bedoeld om de coördinatie en de samenhang in besprekingen in andere nationale en internationale fora te bevorderen. Wetenschapsjournalist Bennie Mols schreef, in opdracht van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een ‘working paper’ over het AI-beleid van 15 landen en 2 internationale organisaties (de EU en de VN). Het paper analyseert ook de belangrijkste patronen in internationale AI-strategieën en  aanpakken.

Artikel Hackernoon
Artikel PwC
Rapport OESO
Rapport WRR