Rijksoverheid zoekt 700 ict'ers

July 1, 2019

De Nederlandse rijksoverheid staat voor een schier onmogelijke opgave: bijna zevenhonderd ict-vacatures vervullen. Hoe verwacht het Rijk ict’ers te vinden en te behouden op die o zo krappe arbeidsmarkt? ‘We laten ict-studenten zien dat de overheid wél een interessante werkgever is.’  
 
Naar schatting werken er zo’n 8.400 ict’ers bij de rijksoverheid (exclusief de politie). Het Rijk heeft grote moeite met het vinden, aantrekken en behouden van ict’ers. Vooral het ministerie van Veiligheid & Justitie (169 ict-vacatures), de Belastingdienst (122) en Defensie (92) staan te springen om ict’ers. Volgens de website Werkenvoornederland.nl, waar alle ict-vacatures binnen de Nederlandse rijksoverheid staan, zijn vooral developers, ict-inkopers, data-analisten en security-specialisten in trek.

Er is te weinig instroom van jonge medewerkers, de ict-populatie binnen het rijk is vergrijsd en studenten weten het Rijk onvoldoende te vinden als interessante stageplek, stelt Marcel Staring.
Hij coördineert bij de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), dat overkoepelende diensten levert binnen de rijksoverheid, het Programma Versterking HR ICT Rijksdienst en hoopt zo meer jonge ict'ers aan te trekken. Dat is hard nodig. Bijna één op de drie ict’ers (29 procent) bij het Rijk is 55 jaar of ouder. Het landelijk gemiddelde ligt op dertien procent (zie kader).

Overigens is de leeftijdsverdeling van werkzame ict’ers bij het Rijk niet fundamenteel anders dan bij andere functiegroepen binnen het Rijk, meldt de overheid als toelichting op de tabel (Bron: Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019).

Het probleem met de vergrijsde ict-populatie is tweeledig: voor uittredende oudere ict’ers
komen te weinig jongeren in de plaats én bij studenten is de overheid onvoldoende in beeld
als aantrekkelijke ict-werkgever. Staring: ‘Ze zien de overheid als groot, log, bureaucratisch, traag, stoffig en niet innovatief.’ Daarnaast speelt dat de overheids-ict minder afhankelijk moet worden van externen. Bovendien moet de publieke sector beter worden toegespitst op nieuwe technische ontwikkelingen. Al met al een flinke klus om het tij te keren. Staring ziet kansen door betere samenwerking tussen het hoger onderwijs en de overheid. Op dit moment is die samenwerking volgens hem nog vaak ad hoc. Bovendien vindt hij dat de overheid meer moet inbrengen in de samenwerking met het hoger onderwijs.

Meer informatie